Træk samtykke tilbage


Du kan altid vælge, at du ikke længere ønsker at bidrage med flere oplysninger til registret. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, betyder det, at Storebox ikke længere vil videregive oplysninger om dig til SSI’s forskningsregister. Oplysninger der allerede indgår i SSI’s register vil ikke blive slettet, men SSI vil ikke længere udlevere oplysningerne til forskere. Oplysningerne slettes ikke, fordi SSI som statslig myndighed kan være forpligtet til at aflevere oplysningerne til Rigsarkivet i overensstemmelse med arkivlovens regler. Oplysninger der allerede er udleveret til forskningsprojekter, vil fortsat indgå i de projekter.